“Achterstand in Duitse Jaarrekening succesvol weggewerkt”

Inleiding

Een Duitse divisie van een Nederlandse ontwikkelaar in het commercieel vastgoed heeft een achterstand in het opstellen van de jaarrekeningen van enkele jaren.

Tags: Commercieel Vastgoed, Duitsland, Jaarrekening

Probleem

Het niet tijdig deponeren van jaarrekening kan in Duitsland leiden tot gevangenisstraffen. Het is belangrijk dat snel actie wordt ondernomen.

Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag aan de achterstand. Zo voldeden in een eerder stadium de verschillende entiteiten nog niet aan de criteria voor publicatie. Hierdoor konden ze worden geconsolideerd in de jaarrekening van de aandeelhouders.

In de jaren daarna zijn er verschillende pogingen gedaan om jaarrekeningen tot stand te brengen, maar door meningsverschillen tussen de aandeelhouders, directieleden en verantwoordelijke accountants komen die niet tot voltooiing.

Daarnaast spelen verschillen in Accountancy regels (German GAAP / HGB versus IFRS), juridische constructies (garanties, achterstelling van leningen) en onduidelijke fiscale regelgevingen (rulingsverzoeken) spelen mee.

Tenslotte heeft ook de Duitse managementstijl en -cultuur en het feit dat de besluitvorming veelal door Nederlanders komt het proces ook niet ten goede.

Oplossing & resultaat

Johan de Boer wordt als Finance Director aangesteld. In nauw overleg en samenwerking met waarderingsspecialisten, accountants, juridische – en fiscale adviseurs worden de genoemde vraagstukken, in al haar samenhang, opgelost. De ingewikkelde kluwen van Duitse wetgeving wordt langzaam ontward en de jaarrekeningen worden met succes opgesteld, ge-audit, vastgesteld en gedeponeerd.