“Boekwaarde in overeenstemming met de waarde”

Inleiding

Vóór de crisis is in Nederland, Duitsland en Frankrijk vastgoed in aanbouw genomen. De crisis breekt uit met een grote impact op de vastgoedsector, als ook op de waarde van het vastgoed. Bij oplevering is het vastgoed deels onverhuurd en nog niet verkocht, waardoor een afwaardering noodzakelijk is.

Tags: Vastgoed, Duitsland, Frankrijk, Waardering, Marktwaarde, IFRS

Probleem

De waardering (boekwaarde) van het vastgoed is niet in overeenstemming met de werkelijke waarde.

Oplossing

Een speciaal team wordt opgericht om het vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Johan de Boer wordt als Finance Director aangesteld.

In samenwerking met gerenommeerde taxateurs wordt het vastgoed gewaardeerd op marktwaarde. Belangrijk is dat rekening wordt gehouden met IFRS-richtlijnen. Johan is het aanspreekpunt voor de taxateurs, alle informatiestromen lopen via hem. De waarderingscyclus wordt in twee opvolgende jaren succesvol doorlopen, door de accountant wordt de aanpak als “best practice” gekwalificeerd.

Resultaat

De waardering (boekwaarde) van het vastgoed is niet in overeenstemming met de werkelijke waarde.