“De boel weer op orde”

Inleiding

Een speciaal team wordt opgericht om onverkocht vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Johan wordt als Finance Director aangesteld.

Tags: Vastgoed, Finance, Risk Management, Control, Rapportages, Duitsland, Frankrijk, Jaarrekening, Waardering, Business Control Framework, Sox, Marktwaarde, IFRS

Probleem

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is niet op orde. De administratieve organisatie en interne controle laat te wensen over en rapportages zijn onvoldoende inzichtelijk.

Oplossing

Allereerst wordt door Johan de Boer een heldere rapportagestructuur ingericht, met een duidelijke frequentie, in een open communicatie met alle belanghebbenden. Daarnaast richt Johan een Business Control Framework in, waarmee een adequate administratieve organisatie en interne controle ontstaat. Er wordt ook aan de Sox-voorwaarden voldaan.

Resultaat

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is onder controle gebracht, “de boel is weer op orde”, een heldere rapportage geeft inzicht. Hiermee is een goede basis gelegd voor het realiseren van de uiteindelijke doelstelling, het verkopen van het vastgoed.