“Startups hebben baat bij inzicht en professionaliteit”

Inleiding

In de zomer van 2016 heeft een succesvolle Amerikaanse incubator haar eerste Europese vestiging geopend, in Rotterdam. Ze heeft daartoe kantoorruimte gehuurd in een markant gebouw in de Rotterdamse binnenstad, dat ze vervolgens grondig heeft verbouwd naar een flexibele kantooromgeving van hoge kwaliteit die ze beschikbaar stelt aan innovatieve ondernemers. De Gemeente en de Amerikaanse moeder dragen zorg voor de financiering.

Tags: Incubator, Innovatie, Vastgoed, Startup, Verhuur, Planning & Control, Budget, Begroting, Cashflow Prognose, Professionaliteit

Probleem

De Rotterdamse vestiging heeft zelf ook al kenmerken van een startup. De Planning & Control is onderschat. Medio 2016 moet worden geconstateerd dat het inzicht in de financiën onvoldoende is. Er is behoefte aan een professionele aanpak.

Oplossing

Greyt wordt advies gevraagd. Na het uitvoeren van een Greyt scan, worden verbeterplannen voorgesteld. Johan de Boer wordt gevraagd deze verbeterplannen uit te voeren:

  • Johan wordt Part time CFO.
  • Voor de Planning & Control cyclus wordt een abonnement afgesloten, waarin naast maandrapportages ook de kwartaalrapportages naar de Gemeente is opgenomen.
  • MkbAdministratie, een samenwerkingspartner van Greyt, wordt ingeschakeld om de financiële administratie tijdelijk ter hand te nemen.
  • Greyt verzorgt het recruitment proces voor het aantrekken van een vaste Finance Associate.

Resultaat

In drie maanden tijd wordt, onder leiding van Johan, de financiële administratie op orde gebracht. De maandelijkse afsluiting geeft rust en structuur. Inmiddels heeft een vaste medewerker de werkzaamheden over kunnen nemen.

Ondertussen is door Johan, op basis van input van het management, een budget en een cashflow planning voor 2017 opgesteld, alsook een Prognose voor de middellange en lange termijn. Samen met de maand- en kwartaalrapportage geeft dit inzicht aan alle belanghebbenden: het management, de Amerikaanse moeder en de Gemeente.

Johan heeft inmiddels de volgende stappen naar professionalisering ingezet.